Биланс нафте и деривата нафте, 2021.

 

 

 

 

 

 

Количина деривата нафте у Републици Српској у 2021. години расположива за финалну потрошњу износила је 424 192 t од чега се 296 735 t односило на дизел и уље за ложење, 54 614 t на моторни бензин, 29 413 t на ТНГ, 11 861 t на мазут, 8 778 t на мазива и парафински восак, 19 393 t на битумен и 3 398 t на остале производе.

Највећи потрошачи деривата нафте били су подручје саобраћаја са 323 065 t, индустријa са 32 071 t и пољопривреда са 14 601 t, док се 7 325 t трошило за енергетске трансформације (производња електричне и топлотне енергије).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ