Клање стоке и живине у кланицама, октобар 2022.

 

 

 

 

 

Током октобра 2022. године, у поређењу са истим мјесецом 2021. године повећан је број заклане живине за 33,7% и говеда за 2,7%, док је истовремено смањен број закланих оваца за 19,1% и свиња за 38,8%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 28,9% и говеда за 0,3%, као и смањење нето тежине закланих оваца за 19,6% и свиња за 45,0%.

У поређењу са претходним мјесецом, током октобра 2022. године забиљежено је повећање бројa закланих говеда за 6,2%, као и смањење броја заклане живине за 0,1%, свиња за 3,2% и оваца за 7,6%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих говеда за 5,5% и живине за 1,5%, док је истовремено смањена нето тежина закланих оваца за 6,5% и свиња за 9,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ