Индекси промета индустријe, септембар 2022.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у септембру 2022. године, у поређењу са августом 2022. године, већи је за 7,1%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од од 16,1%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 4,9%.

У септембру 2022. године, у поређењу са септембром 2021. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 17,9%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 24,6%, и на домаћем тржишту раст од 9,1%.

У септембру 2022. године у односу на август 2022. године укупни десезонирани промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 17,2%, капиталних производа за 11,2%, енергије за 4,4% и нетрајних производа за широку потрошњу за 3,5%, док је промет интермедијарних производа мањи за 1,9%.

У септембру 2022. године у односу на септембар 2021. године календарски прилагођени промет капиталних производа већи је за 69,2%, промет нетрајних производа за широку потрошњу за 25,2%, енергије и интермедијарних производа за по 15,7% и промет трајних производа за широку потрошњу за 5,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ