Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, треће тромјесечје 2022.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у трећем тромјесечју 2022. године већи је за 2,6% у односу на друго тромјесечје 2022. године.


Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у трећем тромјесечју 2022. године већи је за 18,8% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2021. године.


Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални раст од 29,3% у односу на просјек 2021. године.


Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима: M 74 Остале стручне, научне и техничке дјелатности (562,3%) и N 79 Дјелатности путничких агенција и тур-оператора (235,8%). Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: M 71 Архитектонске и инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање (13,6%) и J 63 Информационе услужне дјелатности (12,3%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ