Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, III тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у трећем тромјесечју 2022. године у односу на исти период претходне године већа је за 0,1%. У истом периоду, пређени пут теретних возила мањи је за 6,3%, а обим рада, исказан у тонским километрима мањи је за 2,0%.

Број превезених путника у друмском саобраћају већи је за 8,3% у односу на исти период претходне године. Пређени километри аутобуса већи су за 6,9%, као и обим рада исказан у путничким километрима за 22,5%.

У градско-приградском саобраћају, у периоду јул-септембар 2022. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса мањи је за 1,5%, a број превезених путника мањи је за 0,5%.

У жељезничком саобраћају, у трећем тромјесечју 2022. године, обим превезене робе је већи је за 6,5% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима већи је 5,8%. Превезено је 18,8% више путника, а број остварених путничких километара већи је 18,6%.

Промет на аеродромима Републике Српске у трећем тромјесечју 2022. године биљежи раст у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона већи је за 45,5%, док је број летова домаћих авиона мањи за 38,6%. Број превезених путника страним авионима биљежи значајан раст у односу на исти период претходне године и већи је за 68,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ