Индекси произвођачких цијена услуга, III тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

Произвођачке цијене друмског превоза робе у Републици Српској повећане су у трећем тромјесечју 2022. године у односу на базну (2015. годину) за 25,6%, док су произвођачке цијене у дјелатности складиштења робе остале непромијењене.

Повећање цијена архитектонских и инжењерских дјелатности и с њима повезаног техничког савјетовања, у трећем тромјесечју 2022. године, у односу на базну (2018. годину), износило је 19,4%.

У трећем тромјесечју 2022. године произвођачке цијене у заштитним и истражним дјелатностима оствариле су повећање у односу на базну (2017. годину) за 26,8%, а у дјелатности чишћења за 7,7%.

Произвођачке цијене услуга у складиштењу робе, заштитним и истражним дјелатностима и дјелатности чишћења остале су непромијењене у трећем тромјесечју 2022. године у односу на друго тромјесечје 2022. године. Просјечан раст произвођачких цијена у трећем тромјесечју 2022. године у односу на друго тромјесечје 2022. године, остварен је у друмском превозу робе за 1,5% и архитектонским и инжењерским дјелатностима и са њима повезаним техничким савјетовањем за 0,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ