Индекси потрошачких цијена, октобар 2022.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у октобру 2022. године у односу на претходни мјесец, виши је за 1,8%.


У односу на октобар 2021. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 15,5%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у октобру 2022. године у односу на септембар 2022. године, индекс одјељка Становање виши је за 8,8%, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за 1,8%, индекс одјељка Превоз виши је за 1,5%, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 1,2%, индекси одјељака Храна и безалкохолна пића и Ресторани и хотели виши су за по 0,7%, индекси одјељака Аклохолна пића и дуван, Намјештај и покућство и Здравство виши су за по 0,2%, док је индекс одјељка Рекреација и култура виши за 0,1%. Индекси одјељака Комуникације и Образовање остали су непромијењени.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ