Мисија SILC у Заводу

 

 

У просторијама Републичког завода за статистику, у периоду од 31.10. до 4.11. одржаће се трећа мисија „SILC" - Анкета о приходима и условима живота. Мисија се одржава у оквиру пројекта „IPA 2019".


Toком мисије, радиће се на едитовању и импутацији података из „SILC 2022" анкете.


Европска статистика о приходима и условима живота усклађено је статистичко истраживање које има за циљ прикупљање правовремених и упоредивих података о приходима, сиромаштву и социјалној искључености у Европској унији. Сав рад на овом истраживању координише Еуростат који даје јасне методолошке смјернице како би се осигурала пуна хармонизација методологија које се користе у земљама чланица Европе и како би се прикупили резултати високог квалитета.