Индекси производње у грађевинарству, треће тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у трећем тромјесечју 2022. године, у поређењу са трећим тромјесечјем 2021. године, мања је за 8,2%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима нискоградње мања је за 3,7% и на објектима високоградње мања је за 14,0%.

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у трећем тромјесечју 2022. године, у поређењу са претходним тромјесечјем мања је за 2,0%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње мања је за 1,5% и на објектима нискоградње мања је за 2,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ