Пробни попис пољопривреде продужава се до 5. новембра

 

 

Због великог обима посла, пописивање пољопривредних домаћинстава у оквиру пробног пописа пољопривреде ће се умјесто до 30. октобра спроводити до 5. новембра 2022. године.


Пробни попис у Републици Српској се реализује на репрезентативном, случајно одабраном узорку од 78 пописних кругова лоцираних у 75 насељених мјеста на територији 31 општине. Биће пописано нешто мало мање од 4 100 домаћинстава.


Пописивање врше посебно обучени пописивачи, уз употребу лаптопа, директним уносом добијених одговора у за то намјенски израђену апликацију. Пописивачи носе акредитације Републичког завода за статистику.


Основни разлог спровођења пробног пописа јесте тестирање кључних елемената пуног пописа пољопривреде за који је планирано да се реализује у посљедњем тромјесечју 2023. године.


Резултати пробног пописа неће бити публиковани већ ће се користити за статитистичке анализе како би се сви уочени недостаци отклонили прије почетка пуног пописа и обезбиједили услови за добијање квалитетних података.


Пописом пољопривреде се обезбјеђују подаци о величини пољопривредних газдинстава, о земљишном фонду и категоријама коришћења пољопривредног земљишта, површинама под усјевима, површинама воћњака и винограда, подаци о наводњавању и коришћењу органских и минералних ђубрива, броју стоке, пољопривредној механизацији и објектима, радној снази, органској производњи, подаци о рибњацима и површинама под шумом и многи други.


Апелујемо на породична пољопривредна домаћинства да приме пописивача и дају одговоре на постављена питања.


Сви подаци који се прикупе повјерљиви су и користиће се искључиво у статистичке сврхе.