Индекси промета индустријe, август 2022.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у августу 2022. године, у поређењу са јулом 2022. године, мањи је за 4,8%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту остварен је раст од од 3,5%, док је на иностраном тржишту забиљежен пад од 11,0%.

У августу 2022. године, у поређењу са августом 2021. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 5,5%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту остварен је раст од 29,3%, док је на иностраном тржишту забиљежен пад од 12,4%.

У августу 2022. године у односу на јул 2022. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 26,2%, интермедијарних производа за 4,6% и капиталних производа за 1,6%, док је промет нетрајних производа за широку потрошњу мањи за 2,8% и трајних производа за широку потрошњу за 16,2%.

У августу 2022. године у односу на август 2021. године календарски прилагођени промет интермедијарних производа већи је за 30,0%, промет енергије и капиталних производа за по 10,8%, док је промет трајних производа за широку потрошњу мањи за 2,5% и нетрајних производа за широку потрошњу за 9,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ