Трговина на мало, септембар 2022.

 

 

 

 

 

Укупан промет у трговини на мало у септембру 2022. године, у односу на август 2022. године, посматран у текућим цијенама, мањи је за 7,2%, а у сталним цијенама мањи је за 5,4%. Промет у трговини на мало храном, пићима и дуваном, посматран у текућим цијенама, мањи је за 11,3%, док је промет у трговини горивима и мазивима мањи је за 11,9%.


Индекс промета трговине на мало у периоду јануар-септембар 2022. године у односу на исти период прошле године номинално је већи 27,6%, док је реално већи за 13,1%.


Укупан десезонирани промет у трговини на мало у септембру 2022. године, у односу на август 2022. године, посматран у текућим цијенама већи је за 2,8%, а у сталним цијенама већи je за 3,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ