Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, III тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

 

У трећем тромјесечју 2022. године у Републици Српској регистровано је укупно 126 917 возилa, што је за 2,1% више у односу на исти период претходне године.

Од укупног броја регистрованих возила, 81,5% односи се на путничке аутомобиле, 9,7% на теретна, 4,6% на прикључна возила, а 4,2% на остале категорије возила.

Посматрано по годинама старости возила, 6,7% налази се у категорији старости до 5 година, 33,2% је у категорији старости од 6-15 година, док је 60,1% регистрованих возила старије од 15 година.

Први пут регистровано је 6 535 возила, односно 8,7% мање у односу на треће тромјесечје 2021. године.

Укупан број саобраћајних незгода у трећем тромјесечју 2022. године већи је за 2,4% у односу на исти период 2021. године. Број повријеђених лица већи је за 3,4%, а број погинулих лица мањи је за 7,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ