Индекси индустријске производње, септембар 2022. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у септембру 2022. године, у поређењу са августом 2022. године, мања је за 3,0%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у септембру 2022. године, у поређењу са септембром 2021. године, мања је за 1,6%.

У септембру 2022. године у односу на август 2022. године десезонирана производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 2,1%, нетрајних производа за широку потрошњу за 1,9%, док је производња капиталних производа мања за 3,0%, интермедијарних производа за 5,3% и енергије за 23,7%.

У септембру 2022. године у односу на септембар 2021. године календарски прилагођена производња нетрајних производа за широку потрошњу већа је за 3,1%, капиталних производа за 0,3%, док је производња интермедијарних производа мања за 6,2%, енергије за 7,1% и трајних производа за широку потрошњу за 8,5%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у септембру 2022. године у поређењу са августом 2022. године у подручју Прерађивачкa индустрија биљежи пад од 1,4%, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 11,4% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 24,7%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у септембру 2022. године у поређењу са септембром 2021. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 0,6%, док је у подручју Прерађивачкa индустријa забиљежен пад од 1,2% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 22,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ