Биланс природног гаса, 2021.

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

Укупан увоз природног гаса у Републику Српску у 2021. години износио је 52 252 000 Sm3, док је за финалну потрошњу у истој години била расположива количина од 38 672 000 Sm3.

Највећи финални потрошач је индустрија са учешћем од 86,5%, слиједе домаћинства са 7,2%, остали потрошачи са 5,5% и саобраћај са 0,8%.

У оквиру финалне потрошње природног гаса у индустрији, највише учествује област обојених метала са 93,7% док се у свим осталим индустријским областима укупно потроши 6,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ