Биланс електричне енергије, 2021.

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

Бруто производња електричне енергије у 2021. години износила је 8 506 GWh, од чега је у термоелектранама произведено 5 458 GWh или 64,2%, у хидроелектранама 2 958 GWh или 34,8%, док је остала производња износила 90 GWh или 1,1%.

У структури финалне потрошње, домаћинства учествују са 48,1%, индустрија са 26,6%, остали потрошачи са 22,9%, док потрошња у области грађевинарства, саобраћаја и пољопривреде износи укупно 2,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ