Сутра почиње пробни попис пољопривреде у Републици Српској и БиХ

 

 

Пробни попис пољопривреде у Републици Српској и БиХ почиње у суботу, 15. октобра и трајаће до 30. октобра 2022. године.


Пробни попис у Републици Српској ће се реализовати на репрезентативном, случајно одабраном узорку од 78 пописних кругова лоцираних у 75 насељених мјеста на територији 31 општине. Биће пописано нешто мало мање од 4 100 домаћинстава.


Пописивање ће вршити посебно обучени пописивачи, уз употребу лаптопа, директним уносом добијених одговора у за то намјенски израђену апликацију. Пописивачи ће носити акредитације Републичког завода за статистику.


Основни разлог спровођења пробног пописа јесте тестирање кључних елемената пуног пописа пољопривреде за који је планирано да се спроведе у посљедњем тромјесечју 2023. године.


Пописом ће да се обезбиједе подаци о величини пољопривредних газдинстава, о земљишном фонду и категоријама коришћења пољопривредног земљишта, површинама под усјевима, површинама воћњака и винограда, подаци о наводњавању и коришћењу органских и минералних ђубрива, броју стоке, пољопривредној механизацији и објектима, радној снази, органској производњи, подаци о рибњацима и површинама под шумом и многи други.


Добијени подаци омогућиће увид у стање пољопривреде у Републици Српској који ће доносиоцима одлука, на локалном као и на нивоу цијеле Републике Српске, бити од изузетне користи приликом израде стратешких докумената, а све у циљу даљег развоја пољопривреде.


Попис пољопривреде, поред пописа становништва, представља једно од најсложенијих и најзначајнијих статистичких истраживања у укупном статистичком систему, а имајући у виду да је посљедњи попис пољопривреде на територији Босне и Херцеговине спроведен 1960. године, јасан је значај података који ће да се прикупе.


Резултати пробног пописа неће бити публиковани већ ће се користити за статитистичке анализе како би се сви уочени недостаци отклонили прије почетка пуног пописа и обезбиједили услови за добијање квалитетних података.


Апелујемо на породична пољопривредна домаћинства да приме пописивача и дају одговоре на постављена питања.


Сви подаци који се прикупе повјерљиви су и користиће се искључиво у статистичке сврхе.