Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, 2022.

 

 

 

 

 

 

Резултати истраживања о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, спроведеног у 2022. години, показују да 78,0% домаћинстава има приступ интернету. Фиксни широкопојасни прикључак интернету користи 84,8% домаћинстава, док 46,1% домаћинстава користи један од типова мобилне широкопојасне интернет конекције.

 

Интернет је користило 82,5% лица, док је рачунар користило 53,8% лица. Коришћење интернета повећано је за 2,2%, а коришћење рачунара је смањено за 3,8% у односу на претходну годину.

 

Куповина/наручивање роба или услуга путем интернета у 2022. години биљежи раст од 10,2%. 

 

 

ДОМАЋИНСТВА


Интернет прикључак има 78,0% домаћинстава што је за 1,7% више у односу на претходну годину. Разлике у броју домаћинстава са интернет прикључком, уколико посматрамо тип насеља, и даље постоје. У градском подручју интернет прикључак посједује 83,6% домаћинстава, а 74,2% домаћинстава у насељима осталог типа. 

 

Када је у питању широкопојасни тип интернет конекције, у 2022. години фиксни широкопојасни приступ интернету користи 84,8%, а мобилни 46,1% домаћинстава. 

 

 

ПОЈЕДИНЦИ

 

Посматрајући главни референтни период, 62,6% лица су свакодневни корисници рачунара, док је 83,2% лица свакодневно користило интернет. У 2022. години 26,8% лица старости 16-74 године на територији Републике Српске изјавилo je да никада ниje користилo рачунар, а 15,5% да никада ниje користилo интернет. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ