Номенклатура индустријских производа

 

Индустрија

 

Номенклатура индустријских производа је стандард који се користи за груписање и разврставање индустријских производа у подручју пословних статистика, првенствено у статистици индустријске производње, при компилирању краткорочних и годишњих статистичких података и индикатора а који су у функцији квалитетног праћења промјена у  домену индустријске производње.

 

Номенклатура индустријских производа периодично се ажурира у складу са стандардима које прописије Статистичка канцеларија ЕУ (Еуростат). Процес ажурирања, у одређеним случајевима, може да захтијева груписање или раздвајање појединих шифара индустријских производа што за посљедицу има појаву нових или нестанак постојећих шифара.

 

Тренутно су у употреби номенклатуре индустријских производа за мјесечно и годишње истраживање:

 

- Мјесечна НИП БиХ 2018 која се користи за прикупљање података путем Мјесечног извјештаја индустрије (М КПС ИНД-1).

 

- НИП БиХ/PRODCOM 2022 која се користи за прикупљање података путем Годишњег извјештаја индустрије (ИНД-21).

 

 

 

НOMEНКЛATУРA ИНДУСTРИJСКИХ ПРOИЗВOДA БИХ ЗA MJEСEЧНO ИСTРAЖИВAЊE ФИЗИЧКOГ OБИMA ИНДУСTРИJСКE ПРOИЗВOДЊE М КПС ИНД-1 

 

2018.

 

 

  Саопштење  Мјесечни НИП БИХ 2018

 

 

2013.

 

 

  Мјесечни НИП БИХ 2013

 

 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА НИП БИХ/PRODCOM

 

Номенклатура индустријских производа НИП БиХ/PRODCOM 2022

 

НИП БиХ 2005 (језик српског народа)  Истраживање и развој, 2011.  НИП БиХ/PRODCOM 2022 (језик српског народа)

НИП БиХ 2005 (језик српског народа)  Истраживање и развој, 2011.  НИП БиХ/PRODCOM 2022 (језик хрватског народа) 

НИП БиХ 2005 (језик српског народа)  Истраживање и развој, 2011.  НИП БиХ/PRODCOM 2022 (језик бошњачког народа)

 

 

Номенклатура индустријских производа НИП БиХ/PRODCOM 2021

 

Истраживање и развој, 2011.  НИП БиХ/PRODCOM 2021 (језик српског народа)

Истраживање и развој, 2011.  НИП БиХ/PRODCOM 2021 (језик хрватског народа) 

Истраживање и развој, 2011.  НИП БиХ/PRODCOM 2021 (језик бошњачког народа)

 

 

Номенклатура индустријских производа НИП БиХ/PRODCOM 2019

 

Истраживање и развој, 2011.  НИП БиХ/PRODCOM 2019 - допуњено издање (језик српског народа)

НИП БиХ 2005 (језик српског народа)  НИП БиХ/PRODCOM 2019 (језик српског народа)

 

 

Номенклатура индустријских производа НИП БиХ/PRODCOM 2018

 

НИП БиХ 2005 (језик српског народа)  НИП БиХ/PRODCOM 2018 (језик српског народа)

 

 

Номенклатура индустријских производа НИП БиХ/PRODCOM 2017


 

НИП БиХ 2005 (језик српског народа)  НИП БиХ/PRODCOM 2017 (језик српског народа)

 

 

Номенклатура индустријских производа НИП БиХ/PRODCOM 2016

 

НИП БиХ 2005 (језик српског народа)  НИП БиХ/PRODCOM 2016 (језик српског народа)

 

 

Номенклатура индустријских производа НИП БиХ/PRODCOM 2015

 

НИП БиХ 2005 (језик српског народа)  НИП БиХ/PRODCOM 2015 (језик српског народа)

НИП БиХ 2005 (језик српског народа)  НИП БиХ/PRODCOM 2015 (језик хрватског народа) 

НИП БиХ 2005 (језик српског народа)  НИП БиХ/PRODCOM 2015 (језик бошњачког народа)

 

 

Номенклатура индустријских производа НИП БиХ/PRODCOM 2013

 

НИП БиХ 2005 (језик српског народа) Истраживање и развој, 2011. НИП БиХ/PRODCOM 2013 (језик српског народа)

НИП БиХ 2005 (језик српског народа) Истраживање и развој, 2011. НИП БиХ/PRODCOM 2013 (језик хрватског народа) 

НИП БиХ 2005 (језик српског народа) Истраживање и развој, 2011. НИП БиХ/PRODCOM 2013 (језик бошњачког народа)

 

 

Номенклатура индустријских производа НИП БиХ/PRODCOM 2012

 

НИП БиХ 2005 (језик српског народа) Истраживање и развој, 2011. НИП БиХ/PRODCOM 2012 (језик српског народа)

НИП БиХ 2005 (језик српског народа) Истраживање и развој, 2011. НИП БиХ/PRODCOM 2012 (језик хрватског народа) 

НИП БиХ 2005 (језик српског народа) Истраживање и развој, 2011. НИП БиХ/PRODCOM 2012 (језик бошњачког народа)

 

 

Номенклатура индустријских производа НИП БиХ/PRODCOM 2010

 

НИП БиХ 2005 (језик српског народа) НИП БиХ 2010 (језик српског народа)

НИП БиХ 2005 (језик српског народа) НИП БиХ 2010 (језик хрватског народа) 

НИП БиХ 2005 (језик српског народа) НИП БиХ 2010 (језик бошњачког народа)