Индекси потрошачких цијена, август 2022.

 

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у августу 2022. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,4%.

 

У односу на август 2021. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 15,6%.

 

Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у августу 2022. године у односу на јули 2022. године, индекс одјељка Становање виши је за 3,0%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 1,4%, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 1,1%, индекси одјељака Одјећа и обућа и Намјештај и покућство виши су за по 0,5%, индекси одјељака Рекреација и култура и Ресторани и хотели виши су за по 0,4%, док је индекс одјељка Здравство виши за 0,2%. Индекси одјељака Комуникације и Образовање остали су непромијењени. Индекс одјељка Превоз нижи је за 4,1%, док је индекс одјељка Алкохолна пића и дуван нижи за 0,1%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ