Јавна канализација, 2021.

 

 

 

 

 

 

Системом јавне канализације у 2021. години испуштено је укупно 27 285 000 m³ отпадних вода, што је за 0,5% мање у односу на 2020. годину.

Од укупне количине 21 886 000 m³ или 80,2% чиниле су отпадне воде из домаћинстава. Најмање отпадних вода потичe из сектора пољопривреде, шумарства и рибарства, 63 000 m³, што чини 0,2% од укупне количине испуштених вода.

У 2021. години у водотоке је испуштено 8,2% више непречишћених отпадних вода него претходне године, односно 23 650 000 m³, што чини 86,7% од укупне количине испуштених отпадних вода.

У 2021. години било је 2 684 000 m³ пречишћених отпадних вода што је смањење од 15,4% у односу на 2020. годину. Од укупно пречишћених отпадних вода, 2 684 000 m³ или 91,4% третирано је секундарним поступком, док је преостала количина пречишћена терцијарним третманом.

Дужина канализационе мреже у 2021. години износи 1 882 km, а евидентирано је 136 384 канализационих прикључака.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ