Клање стоке и живине у кланицама, јул 2022.

 

 

 

 

 

Током јула 2022. године, у поређењу са истим мјесецом 2021. године повећан је број заклане живине за 5,6% и оваца за 4,1% док је истовремено смањен број закланих говеда за 16,5% и свиња за 6,9%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 6,1%, као и смањење нето тежине закланих оваца за 1,5%, свиња за 4,4% и говеда за 19,6%.

У поређењу са претходним мјесецом, током јула 2022. године забиљежено је повећање бројa закланих оваца за 140,2%, као и смањење броја закланих говеда за 5,0%, свиња за 5,4% и живине за 9,1%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 156,9%, док је истовремено смањена нето тежина закланих говеда за 5,7%, живине за 8,5% и свиња за 8,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ