Индекси промета индустријe, јун 2022.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у јуну 2022. године, у поређењу са мајем 2022. године, мањи је за 0,8%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту промет је остао непромијењен, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 1,7%.

У јуну 2022. године, у поређењу са јуном 2021. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 28,6%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 30,0% и на домаћем тржишту раст од 26,6%.

У јуну 2022. године у односу на мај 2022. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 7,0%, нетрајних производа за широку потрошњу за 6,9%, трајних производа за широку потрошњу за 4,5%, док је промет капиталних производа мањи за 3,0% и промет интермедијарних производа за 3,4%.

У јуну 2022. године у односу на јун 2021. године календарски прилагођени промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 40,0% интермедијарних производа за 24,4%, трајних производа за широку потрошњу за 12,2% и промет капиталних производа за 0,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ