Индекси промета индустријe, јул 2022. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у јулу 2022. године, у поређењу са јуном 2022. године, мањи је за 1,0%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту остварен је раст од од 1,4%, док је на иностраном тржишту забиљежен пад од 2,9%.

У јулу 2022. године, у поређењу са јулом 2021. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 23,8%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту остварен је раст од 26,4% и на иностраном тржишту раст од 21,9%.

У јулу 2022. године у односу на јун 2022. године укупни десезонирани промет капиталних производа већи је за 5,7%, док је промет енергије мањи за 1,6%, интермедијарних производа за 3,0%, трајних производа за широку потрошњу за 3,3%, нетрајних производа за широку потрошњу за 3,8%.

У јулу 2022. године у односу на јул 2021. године календарски прилагођени промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 25,3%, интермедијарних производа за 18,6%, трајних производа за широку потрошњу за 11,5% и промет капиталних производа за 11,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ