Поштанске и телекомуникационе услуге, II тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

 

У другом тромјесечју 2022. године, број писмоносних пошиљки у односу на исти период претходне године већи је за 1,7%, a број пакетских пошиљки мањи је за 16,6%. Број телеграма мањи је за 22,8%.

Број минута разговора у мобилној телефонији у другом тромјесечју 2022. године, у односу на исти период претходне године већи је за 0,3%, док је број минута разговора у фиксној телефонији мањи за 7,3%. Број претплатника у мобилној телефонији већи је за 3,0% у односу на друго тромјесечје 2021. године.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ