Индекси произвођачких цијена услуга, II тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

Произвођачке цијене друмског превоза робе у Републици Српској повећане су у другом тромјесечју 2022. године у односу на базну (2015. годину) за 23,8%, док су произвођачке цијене у дјелатности складиштења робе остале непромијењене.

Повећање цијена архитектонских и инжењерских дјелатности и с њима повезаног техничког савјетовања, у другом тромјесечју 2022. године, у односу на базну (2018. годину), износило је 18,5%.

У другом тромјесечју 2022. године произвођачке цијене у заштитним и истражним дјелатностима оствариле су повећање у односу на базну (2017. годину) за 26,8%, а у дјелатности чишћења за 7,7%.

Произвођачке цијене услуга у складиштењу робе и архитектонским и инжењерским дјелатностима и са њима повезаним техничким савјетовањем остале су непромијењене у другом тромјесечју 2022. године у односу на прво тромјесечје 2022. године. Просјечан раст произвођачких цијена у другом тромјесечју 2022. године у односу на прво тромјесечје 2022. године, остварен је у друмском превозу робе за 4,0%, дјелатности чишћења за 1,7%, те у заштитним и истражним дјелатностима за 2,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ