Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, друго тромјесечје 2022.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у другом тромјесечју 2022. године већи је за 3,5% у односу на прво тромјесечје 2022. године.


Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у другом тромјесечју 2022. године већи је за 23,1% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2021. године.


Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални раст од 22,3% у односу на просјек 2021. године.


Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима: M 74 Остале стручне, научне и техничке дјелатности (149,2%) и N 79 Дјелатности путничких агенција и тур-оператора (89,3%). Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: J 59 Производња и дистрибуција филмова, видео филмова и телевизијског програма (31,9%) и M 71 Архитектонске и инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање (25,5%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ