Индекси потрошачких цијена, јул 2022.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у јулу 2022. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,9%.


У односу на јули 2021. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 15,4%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у јулу 2022. године у односу на јуни 2022. године, индекс одјељка Превоз виши је за 2,3%, индекс одјељка Намјештај и покућство виши је за 2,1%, индекс одјељка Становање виши је за 1,1%, индекс одјељка Рекреација и култура виши је за 1,0%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 0,9%, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 0,8%, индекс одјељка Ресторани и хотели виши је за 0,5%, индекс одјељка Здравство виши je за 0,3% и индекс одјељка Алкохолна пића и дуван виши је за 0,2%. Индекси одјељака Комуникације и Образовање остали су непромијењени, док је индекс одјељка Одјећа и обућа нижи за 4,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ