Индекси индустријске производње, јун 2022.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јуну 2022. године, у поређењу са мајем 2022. године, мања је за 3,0%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јуну 2022. године, у поређењу са јуном 2021. године, већа је за 1,6%.

У јуну 2022. године у односу на мај 2022. године десезонирана производња нетрајних производа за широку потрошњу већа је за 1,6%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 3,3%, интермедијарних производа за 3,7%, енергије за 11,1% и капиталних производа за 12,3%.

У јуну 2022. године у односу на јун 2021. године календарски прилагођена производња енергије већа је за 7,2%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 0,1%, интермедијарних производа за 1,0%, трајних производа за широку потрошњу за 2,4% и капиталних производа за 12,9%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јуну 2022. године у поређењу са мајем 2022. године у подручју Прерађивачкa индустрија биљежи пад од 3,5%, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 6,1% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 11,5%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јуну 2022. године у поређењу са јуном 2021. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 8,2%, док је у подручју Прерађивачкa индустријa забиљежен пад од 1,3% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 3,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ