Споразум о коришћењу података из области образовања

 

 

Републички завод за статистику и Министарство просвјете и културе Републике Српске потписали су Споразум о коришћењу података из области основног и средњег васпитања и образовања.


Предмет Споразума јесте уређивање међусобних односа Министарства и Завода у вези са коришћењем података из области основног и средњег образовања, а који се налазе у базама података у власништву Министарства.


Подаци се преузимају једном годишње, према стању на дан 25. септембар, а податке преузимају овлаштена лица Завода.


Завод се обавезује да преузтете податке користи у статистичке сврхе и у складу са важећим прописима о заштити личних података и информационој безбједности, те прописима којима је уређена област статистике у Републици Српској.


Споразум, који су потписали министар Наталија Тривић и в. д. директора Завода Дарко Милуновић, ступио је на снагу 27. јула 2022. године.