Индекси производње у грађевинарству, друго тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у другом тромјесечју 2022. године, у поређењу са другим тромјесечјем 2021. године, мања је за 6,0%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима нискоградње већа је за 10,0%, док је на објектима високоградње мања за 22,6%.

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у другом тромјесечју 2022. године, у поређењу са претходним тромјесечјем мања је за 2,4%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима нискоградње већа је за 0,5%, док је на објектима високоградње мања за 6,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ