БИЛТЕН - ШУМАРСТВО, 2022.

 

Билтен шумарства је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке из области шумарства и ловне привреде. Подаци се прикупљају сваке године сагласно Статистичком програму Републике Српске. Подаци су приказани за период 2017 - 2021. година. Билтен се састоји од шест поглавља.