Трговина на мало, јун 2022.

 

 

 

 

 

Укупан промет у трговини на мало у јуну 2022. године, у односу на мај 2022. године, посматран у текућим цијенама, већи је за 2,4%, а у сталним цијенама мањи је за 1,2%. Промет у трговини на мало храном, пићима и дуваном, посматран у текућим цијенама, већи је за 5,9%, док је промет у трговини горивима и мазивима већи је за 5,8%.


Индекс промета трговине на мало у периоду јануар-јун 2022. године у односу на исти период прошле године номинално је већи 27,7%, док је реално већи за 14,7%.


Укупан десезонирани промет у трговини на мало у јуну 2022. године, у односу на мај 2022. године, посматран у текућим цијенама већи је за 0,5%, а у сталним цијенама мањи je за 1,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ