Индекси потрошачких цијена, јун 2022.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у јуну 2022. године у односу на претходни мјесец, виши је за 1,1%.


У односу на јун 2021. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 14,3%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у јуну 2022. године у односу на мај 2022. године, индекс одјељка Превоз виши је за 3,2%, индекс одјељка Рекреација и култура виши је за 2,4%, индекс одјељка Алкохолна пића и дуван виши је за 1,5%, индекс одјељка Становање виши је за 1,1%, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 1,0%, индекс одјељка Ресторани и хотели виши је за 0,9%,индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 0,7%, индекс одјељка Намјештај и покућство виши је за 0,6%, док је индекс одјељка Здравство виши за 0,3%. Индекс одјељка Образовање остао је непромијењен. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 1,6%, док је индекс одјељка Комуникације нижи за 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ