БИЛТЕН - ЦИЈЕНЕ, 2022.

 

  

 

У овом Билтену Републички завод за статистику Републике Српске објављује податке из области статистике цијена. Кроз индексе потрошачких и произвођачких цијена на свеобухватан начин приказана су кретања малопродајних цијена и цијена произвођача индустријских производа у Републици Српској у 2021. години, а која су резултат редовних статистичких истраживања, усклађених са Статистичким програмом Републике Српске. Подаци су представљени у табелама у односу на различите временске периоде, и у циљу лакшег коришћења података у Билтену дата су и основна методолошка објашњења.