Анкета о приватним и пословним путовањима становништва током 2021. године

 

 

Републички завод за статистику од понедјељка 4. јула 2022. године спроводи Анкету о приватним и пословним путовањима становништва (АППП) на територији Републике Српске.


Циљ анкетирања је да се добију подаци о путовањима домаћег становништва током 2021. године: приватним и пословним путовањима, вишедневним и једнодневним путовањима, путовањима у земљи и иностранству, социодемографском профилу лица која путују, броју путовања и карактеристикама сваког појединог путовања - дестинација, број ноћења, превоз, смјештај, трошкови, итд.


Анкетирање се реализује на узорку од 2 500 појединаца из Републике Српске, при чему су анагажовани овлашћени анкетари Завода који ће интервјуисање обављати телефонским путем.


Прикупљени подаци су строго повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03).


Позивамо сва лица која су изабрана узороком да прихвате сарадњу, те дају одговоре овлашћеним анкетарима Завода и тако допринесу успјеху истраживања и квалитету резултата.