Индустријска производња (PRODCOM), 2021. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

 

 

Укупна вриједност продаје индустријских производа у 2021. години у Републици Српској коју су остварила предузећа која су се бавила индустријском производњом, без обзира у којој дјелатности су регистрована, износила је 6 403 406 519 КМ. Вриједност продаје у иностранству износила је 2 962 935 706 КМ, што представља 46,3% укупне вриједности продаје индустријских производа.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, највећа вриједност продаје индустријских производа остварена је у подручју (С) Прерађивачка индустрија и износи 4 413 681 284 КМ. У подручју (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација остварена је продаја од 1 707 450 273 КМ, у подручју (B) Вађење руда и камена од  235 335 353 КМ и у подручју (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине од 46 939 609 КМ.

 

Продаја властитих индустријских производа износила је 6 164 381 999 КМ, што представља 96,3% укупне вриједности продаје, док је продаја индустријских производа који су резултат услужне производње износила  239 024 520 КМ или 3,7% укупне вриједности продаје.

 

Према индустријским областима, највећи удио у вриједности продаје индустријских производа остварен је у областима Производњa и снабдијевање eлектричном енергијом, гасом, паром и климатизација 26,7%, Производњa прехрамбених производа 13,8%, Производњa готових металних производа, осим машина и опреме 10,7% и Прерадa дрвета и производа од дрвета 8,6%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ