Индекси потрошачких цијена, мај 2022.

 

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у мају 2022. године у односу на претходни мјесец, виши је за 1,5%.

 

У односу на мај 2021. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 13,2%.

 

Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у мају 2022. године у односу на април 2022. године, индекс одјељка Превоз виши је за 2,3%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 2,1%, индекс одјељка Намјештај и покућство виши је за 1,9%, индекс одјељка Становање виши је за 1,4%, индекс одјељка Ресторани и хотели виши је за 1,2%, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 1,1%, индекс одјељка Рекреација и култура виши ј е за 0,6%, док је индекс одјељка Здравство виши за 0,1%. Индекси одјељака Алкохолна пића и дуван, Комуникације и Образовање остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 0,3%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ