Индекси индустријске производње, април 2022.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у априлу 2022. године, у поређењу са мартом 2022. године, већа је за 2,4%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у априлу 2022. године, у поређењу са априлом 2021. године, већа је за 10,0%.

У априлу 2022. године у односу на март 2022. године десезонирана производња енергије већа је за 15,8%, док је производња интермедијарних производа мања за 0,1%, нетрајних производа за широку потрошњу за 0,4%, капиталних производа за 6,8% и трајних производа за широку потрошњу за 20,2%.

У априлу 2022. године у односу на април 2021. године календарски прилагођена производња енергије већа је за 27,3%, интермедијарних производа за 10,2%, капиталних производа за 7,2%, нетрајних производа за широку потрошњу за 1,6%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 18,8%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у априлу 2022. године у поређењу са мартом 2022. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 16,7%, у подручју Вађењe руда и камена раст од 9,8% док је у подручју Прерађивачкa индустрија забиљежен пад од 3,5%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у априлу 2022. године у поређењу са априлом 2021. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 25,5%, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa раст од 20,6% и у подручју Прерађивачкa индустријa раст од 7,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ