Индекси индустријске производње, мај 2022. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у мају 2022. године, у поређењу са априлом 2022. године, мања је за 1,6%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у мају 2022. године, у поређењу са мајем 2021. године, већа је за 10,3%.

У мају 2022. године у односу на април 2022. године десезонирана производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 21,3%, док је производња капиталних производа мања за 5,4%, нетрајних производа за широку потрошњу за 7,8% и енергије за 10,4%.

У мају 2022. године у односу на мај 2021. године календарски прилагођена производња енергије већа је за 18,1%, интермедијарних производа за 15,2%, трајних производа за широку потрошњу за 10,5%, нетрајних производа за широку потрошњу за 1,0%, док је производња капиталних производа мања за 3,6%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у мају 2022. године у поређењу са априлом 2022. године у подручју Прерађивачкa индустрија биљежи пад од 0,2%, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 5,8% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 6,8%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у мају 2022. године у поређењу са мајем 2021. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 26,3%, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa раст од 12,2% и у подручју Прерађивачкa индустријa раст од 8,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ