Интерна обука - Access 2016, 23-26. мај 2022.

 

 

У Републичком заводу за статистику, у периоду од 23. до 26. маја 2022. године, спроводи се интерна обука за запослене из програмског пакета „Microsfot Access 2016", уз осврт на релационе базе података.


Обуку за око 30-ак запослених спроводи начелник одјељења за публикације, односе са јавношћу и повјерљивост статистичких података Владан Сибиновић.


Ова обука одржава се у склопу настојања Завода да констатно улаже у нова знања и своје запослене, чиме се јачају људски потенцијали институције.


Завод ће и у наредном периоду радити на усавршавању својих запослених.