Процјене становништва, 2013 - 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Након објављених резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године, Републички завод за статистику израдио је процјену броја становника од 2013. до 2016. године. Процјена броја становника за период 2017-2021. године, такође је заснована на резултатима добијеним из Пописа 2013. године.

 

Процјена броја становника објављује се по појединачним годинама старости, групама старости и полу на територијалном нивоу јединица локалне самоуправе (градова/општина). 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ