Тромјесечни бруто домаћи производ, прво тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

Реални раст бруто домаћег производа (БДП) у првом тромјесечју 2022. године, у односу на прво тромјесечје 2021. године, износио је 4,3%.

Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у првом тромјесечју 2022. године значајан реални раст бруто додате вриједности забиљежен је у подручјима: (G, H, I) Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала; Саобраћај и складиштење; Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство за 12,7%, (C) Прерађивачка индустрија за 6,3% и (К) Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања за 2,4%.

Серија података према ESA 2010 од првог тромјесечја 2006. године, може да се преузме у бази података.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ