Индекси промета индустријe, април 2022. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у априлу 2022. године, у поређењу са мартом 2022. године, мањи је за 2,2%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је пад од 1,3% и на иностраном тржишту пад од 2,8%.

У априлу 2022. године, у поређењу са априлом 2021. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 35,5%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 37,2% и на домаћем тржишту раст од 33,2%.

У априлу 2022. године у односу на март 2022. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 18,2%, нетрајних производа за широку потрошњу за 4,2%, док је промет интермедијарних производа мањи за 3,5%, трајних производа за широку потрошњу за 5,1% и капиталних производа за 10,1%.

У априлу 2022. године у односу на април 2021. године календарски прилагођени промет интермедијарних производа већи је за 34,7%, нетрајних производа за широку потрошњу за 34,1%, капиталних производа за 9,2% и промет трајних производа за широку потрошњу већи за 0,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ