Клање стоке и живине у кланицама, април 2022.

 

 

 

 

 

Током априла 2022. године, у поређењу са истим мјесецом 2021. године повећан је број заклане живине за 8,6% и свиња за 3,6%, док је истовремено смањен број закланих говеда за 23,7% и оваца за 23,8%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 10,6% и свиња за 1,6%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 19,1% и оваца за 22,9%.

У поређењу са претходним мјесецом, током априла 2022. године забиљежено је повећање бројa закланих оваца за 43,4%, свиња за 39,5% и говеда за 16,3%, као и смањење броја заклане живине за 1,5%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 38,3%, свиња за 31,2% и говеда за 18,4%, док је истовремено смањена нето тежина заклане живине за 3,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ