Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, прво тромјесечје 2022.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у првом тромјесечју 2022. године већи је за 4,6% у односу на четврто тромјесечје 2021. године.

 

Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у првом тромјесечју 2022. године већи је за 29,9% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2021. године.

 

Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални раст од 5,8% у односу на просјек 2021. године.

 

Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима:  M 74 Остале стручне, научне и техничке дјелатности (83,2%) и I 55 Смјештај (52,4%). Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: N 79 Дјелатности путничких агенција и тур-оператора (62,4%) и N (811+813)2), Услуге управљања и одржавања зграда и дјелатности уређења и одржавања зелених површина  (51,0%).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ