Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, I тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у првом тромјесечју 2022. године у односу на исти период претходне године биљежи раст од 38,0%. У истом периоду, пређени пут теретних возила мањи је за 2,0%, а обим рада, исказан у тонским километрима већи је за 9,1%.

 

Број превезених путника у друмском саобраћају мањи је за 4,2% у односу на исти период претходне године. Пређени километри аутобуса већи су за 14,7%, као и обим рада исказан у путничким  километрима за 21,4%.

 

У градско-приградском саобраћају, у периоду јануар-март 2022. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса мањи је за 3,6%, a број превезених путника већи је за 2,2%. 

 

У жељезничком саобраћају, у првом тромјесечју 2022. године, обим превезене робе је већи је за 4,0% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима већи је 3,6%. Превезено је 23,1% више путника, а број остварених путничких километара већи је 10,3%.

 

Промет на аеродромима Републике Српске у првом тромјесечју 2022. године биљежи раст у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона већи је за 20,4%, док је број летова домаћих авиона мањи за 8,5%. Број превезених путника страним авионима биљежи значајан раст у односу на исти период претходне године и већи је скоро двадесет пута.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ