Завод ће од понедјељка, 23. маја 2022. године, спроводити двије анкете

 

 

Републички завод за статистику ће од понедјељка 23. маја 2022. године спроводити Анкету о приходима и условима живота, те анкету „Годишње истраживање o засијаним површинама на крају прољетне сјетве и процјена приноса раних култура."


Анкета о приходима и условима животима је истраживање које спроводе све три статистичке институције у БиХ и први пут у пуном обиму. Спроводи се у приватним домаћинствима, а циљ овог истраживања је прикупљање података о приходима, сиромаштву, социјалној искључености, материјалној депривацији, социо-економским карактеристикама појединаца и условима живота. Подаци ће се користити за добијање главних социјалних индикатора на нивоу ентитета, као и БиХ. Истраживање се спроводи на случајно изабраном узорку од 3 675 домаћинстава. Поменута Анкета ће се спроводити у периоду мај-јули 2022. године. Анкетирање ће вршити овлаштени анкетари Завода, који ће користити лаптопе са инсталираном апликацијом, помоћу које врше унос података и достављају их статистичким институцијама свакодневно.


Када је ријеч о анкети „Годишње истраживање o засијаним површинама на крају прољетне сјетве и процјена приноса раних култура" (у периоду од 23.05. до 10.06. 2022), на територији Републике Српске, анкетом ће бити обухваћенo око 3 800 пољопривредних газдинства, од чега око 3 360 породичних и 420 газдинстава правних лица и предузетника. Анкетирање ће се обавити на случајно одабраном узорку, телефонским путем, уз помоћ ангажованих овлаштених анкетара Завода.


Овом статистичком активношћу ће се, према дефиницијама прописаним важећим ЕУ регулативама, методолошким упутствима и препорукама Евростата, прикупити подаци о површини коришћеног пољопривредног земљишта, оствареној сјетви и очекиваним приносима раних култура.


Сви подаци које Завод прикупи анкетирањем су строго повјерљиви и користиће се искључиво у статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03).


Позивамо сва изабрана домаћинства и пољопривредна газдинства да прихвате сарадњу, дају одговоре овлаштеним анкетарима Завода и тако допринесу успјеху ових анкета.