Издате грађевинске дозволе, април 2022.

 

 

 

 

 

 

Број издатих грађевинских дозвола за градњу у априлу 2022. године у односу на просјечан број издатих грађевинских дозвола у 2021. години мањи је за 7,7% и у односу на април 2021. године мањи је за 13,7%.

Број предвиђених станова за градњу у априлу 2022. године у односу на просјечан број предвиђених станова за градњу у 2021. години већи је за 15,5%, док је у односу на април 2021. године мањи за 41,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ