Индекси потрошачких цијена, април 2022.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у априлу 2022. године у односу на претходни мјесец, виши је за 1,6%.


У односу на април 2021. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 11,7%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у априлу 2022. године у односу на март 2022. године, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 5,7%, индекс одјељка Превоз виши је за 3,5%, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за 1,8%, индекс одјељка Рекреација и култура виши је за 1,4%, индекси одјељака Комуникације, Ресторани и хотели и Остала добра и услуге виши су за по 0,7%, док је индекс одјељка Намјештај и покућство виши за 0,5%. Индекси одјељака Алкохолна пића и дуван, Здравство и Образовање остали су непромијењени. Индекс одјељка Становање нижи је за 7,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ